KSSR TMK TAHUN 2


ELEMEN: TMK
SP – Kurikulum Standard Sekolah Rendah untuk TMK sehingga Tahun 3

Modul Pengajaran TMK

Modul Pembelajaran TMK

Dibekalkan oleh BPK
 
Modul TMK Merentas Kurikulum:
Dalam semua mata pelajaran

Dibekalkan oleh BPK
Mengajar elemen Sains - TMK merentas kurikulum 48 waktu

Mengajar elemen TMK – 12 waktu

Sukatan Pelajaran berasingan.
PENTAKSIRAN ELEMEN: TMK
Dokumen Standard Prestasi
Contoh Instrumen
Dibekalkan oleh Lembaga Peperiksaan
Pentaksiran berlaku semasa P&P atau selepas P&P