Saturday, 29 October 2011

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Mengandungi :
  • Elemen Kreativiti  dan Inovatif 
  • Elemen Keusahawanan 
  • Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Friday, 28 October 2011

TUGASAN KRT3013 TMK

Tugasan 1C:Pembangunan Blog (30%)

Secara individu, pelajar dikehendaki membina blog P&P bagi satu topik pengajaran yang dipilih berdasarkan

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KSSR

KSSR
DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI


MATLAMAT

Sesi suai kenal dulu..


Salam bahagia sebagai pembuka kata..
sedikit pengenalan diri yang menumpang mencari ilmu buat bekalan di hari tua..